සමාජ මාධ්‍යය ඔබේ බඳවා ගැනීමේ උපාය මාර්ගයේ කොටසකි . මෙන්න එහි අතිවිශිෂ්ට වාසි කිහිපයක් …

නව්‍යකරණය වෙමින් පවතින ලෝකය තුළ තාක්ෂණයේ සීඝ්‍ර වර්ධනයත් සමග බිහිවන නව උපක්‍රම / ක්‍රමවේදයන් හේතුවෙන් වර්තමානය වන විට බොහෝ දෙනා තාක්ෂණික උපක්‍රම කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට පෙළඹී තිබෙන බව දැකගන්නට පුළුවන්. මෙසේ තාක්ෂණය හරහා බිහිවූ නව ක්‍රමවේදයන් අතරින් සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා බිහිවන සමාජ මාධ්‍ය නූතනයේදී බොහෝ දෙනා අතර ඉතාමත්ම ප්‍රචලිතයි. පෞද්ගලික ජීවිතයේ මෙන්ම … Continue reading සමාජ මාධ්‍යය ඔබේ බඳවා ගැනීමේ උපාය මාර්ගයේ කොටසකි . මෙන්න එහි අතිවිශිෂ්ට වාසි කිහිපයක් …