අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කරන බඳවා ගැනීම් හිදී කළ යුතු හා නොකළ යුතු දෑ කිහිපයක්…

නිරන්තරයෙන් වෙනස් වන හා පරිණාමය වෙමින් පවතින ලෝකය තුළ තාක්‍ෂණය බොහෝ දෙනා අතර ඉතාමත් කතාබහට ලක්වන කරුණකි. තාක්ෂණයේ සීග්‍ර දියුණුවත් සමඟ නූතනයේ දී අධ්‍යාපනය, වෛද්‍ය විද්‍යාව, කර්මාන්ත, ප්‍රවාහනයට පිවිසීමට ඇති පහසුව සහ එහි ඇති කාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් අපගේ ජීවිත සැලකිය යුතු ලෙස දියුණු වී තිබීම තාක්ෂණයේ ඇති සුවිශේෂත්වය යි. තාක්ෂණය සියලු දියුණුවත් සමග නැගී එන අන්තර්ජාලය

Continue Reading

Netflix’s poison pill strategy in 2012- A study

In the November of 2012 world’s leading content streaming service Netflix was compelled to adopt a poison pill to ward off infamous corporate raider Carl Icahn’s attempts to take over the company and make it an appealing bait for bigger conglomerates in the video business such as Microsoft, Apple, Google, Amazon, Verizon and Comcast. Carl

Continue Reading

All You Need To Know About Swallowing the Poison Pill

When small companies face the risk of being taken over by a hostile conglomerate, contingency plans become their last resort. These contingency plans being the last efforts to save a company’s or its shareholder’s sovereignty can often border on the extreme – hence such strategies are not the usual norm and only a handful of

Continue Reading

ඔබේ සේවකයින් තුළ වර්ධනය වීමට අවශ්‍ය චර්යාත්මක කුසලතා

නූතන සමාජය තුළ සිටින බොහෝ පුද්ගලයන්ගේ චර්යා රටාවන් විවිධ ආකාර ස්වභාවයන් ගනී. සමහරුන් යහපත් චර්යාවන්ගෙන් යුක්ත වන අතර තවත් සමහරුන් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් වූ අයහපත් චර්යා රටාවන් වලින් යුක්ත වෙයි. මෙකී චර්යා රටාවන් අතරින් සමාජයේ ගුණ ධර්ම වලට හානි කරන අයහපත් චර්යා රටාවන් පෞද්ගලික ජීවිතවලට වඩා ව්‍යාපාරික සමාජය කෙරෙහි දැඩි බලපෑම් එල්ල කරයි. එබැවින් ඕනෑම

Continue Reading

Different Companies That Have Used the Poison Pill Strategy

Since its conception in the 1960s the “poison pill” strategy has continued to be one of the most inventive ways for relatively smaller businesses to legally respond to increasingly aggressive moves made by large conglomerates in their bid to buy up companies as they wished. Without these strategies, it would have become impossible to stop

Continue Reading

Skilled Staff Retention Factors That Current Employers Should Not Ignore

A company’s ability to retain workers requires more than just creating an enjoyable Top workers working space. rs are simply a LinkedIn connection away from being lured into a better paying position. Building a team can be hard and with industries constantly modernizing themselves, it’s natural for workers to want to grow and explore other professional

Continue Reading

අසාධාරණ ආයතනික ප්‍රධානියා සමග කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

“කොහොමද අනේ මෙහෙම ලොක්කොත් එක්ක වැඩ කරන්නේ???” ජීවිතයේ අපට හමුවන බොහෝ චරිත විවිධාකාරයි. දෛනික සමාජයේ මෙන්ම ව්‍යාපාරික සමාජය තුළ ද මෙකී විවිධාකාර චරිත සහිත පුද්ගලයින් අපට හමු වන අතර සමාජය තුළ ඇති තරගකාරීත්වය හමුවේ ඉන් බොහොමයක් දෙනා ජීවත්වන්නේ මූල්‍ය රැස් කරගැනීමේ දැඩි මානසිකත්වයක් සහිතව සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි අයහපත් ගති පැවතුම් වලින් යුක්ත වයි. අවාසනාවට මෙන්

Continue Reading

The Best Strategies to Retain Skilled Employees

Skilled employees are perhaps the most valuable assets to companies. Retaining them is a crucial management step every administration team must take in order to prolong a business’s development and durability in the long run. So how can a business, especially a small and a new business, prioritize this vital step and make their employees

Continue Reading

What are the right investment options for your small business?

A skilled workforce is perhaps the most essential part of an organization. Never mind the investment and the reach; it is the employees and their ideas that take companies to new heights. Here are some of the most important reasons why every organization needs a skilled workforce – Maintain High Levels of Productivity For any

Continue Reading

ඔබගේ කළමණාකරුට ප්‍රතිපෝෂණ උපදෙස් සැපයීම සඳහා කඩිනම් මාර්ගෝපදේශ

අප ජීවත්වන පරිසරය තුළ අපගේ නිපුණතා සංවර්ධනය හා කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපෝෂණය ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. දෛනික කටයුතුවලදී මෙන්ම ව්‍යාපාරික භූමිකාව තුළ ඕනෑම අයෙකු සමඟ සමීපව කටයුතු කිරීමටත් කළමනාකරුවන්ගේ හා සේවකයින්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමටත් සේවා ස්ථානය තුළ සේවකයින් රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය ධනාත්මක වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීමටත් ප්‍රතිපෝෂණය ඉතාම උපකාරී

Continue Reading